Το σπίτι με τα πεθαμένα τριαντάφυλλα / Ορφάνεψε ο θρόνος του θεού

Το σπίτι με τα πεθαμένα τριαντάφυλλα / Ορφάνεψε ο θρόνος του θεού