Όταν το φως ερωτεύτηκε τη φωτιά 

Όταν το φως ερωτεύτηκε τη φωτιά