Σαν γάμος, σαν δικαστήριο

Σαν γάμος, σαν δικαστήριο