Ήμουν του στάβλου ένα άχυρο

Ήμουν του στάβλου ένα άχυρο