Μέσα στου κόσμου το σκοτάδι

Μέσα στου κόσμου το σκοτάδι