Μόσα-ντρίτσα, στην αγκαλιά του Μύθου

Μόσα-ντρίτσα, στην αγκαλιά του Μύθου