Γεννήθηκε στον Έβρο. Εργάσθηκε για 25 χρόνια ως ιδιωτική υπάλληλος.
Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με το ρέικι, την αυτογνωσία και τον εσωτερισμό. Υπήρξε το πρώτο και ιδρυτικό μέλος του Εργαστηρίου, όπου για πρώτη φορά καταπιάστηκε με το γράψιμο και τη ζωγραφική. Το καλοκαίρι του 2014 έλαβε μέρος στην ομαδική έκθεση Ζωγραφικής του Εργαστηρίου.

Go to Top