Η Ελένη Σαχπατζίδου γεννήθηκε στις Σέρρες και πραγματοποίησε τις εγκύκλιες σπουδές της στο Σιδηρόκαστρο Σερρρών. Φοίτησε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και ακολούθησε την κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας. Το 2005 και για τρία έτη εργάστηκε ως κοινωνική λειτουργός σε πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” στο Δήμο Πετριτσίου Νομού Σερρών, ενώ από το 2008 εργάζεται στην ειδική αγωγή ως αναπληρώτρια (ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ν. Κιλκίς, Β’ ΚΕ.Δ.Δ.Υ Θεσσαλονίκης και Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών). Από το 2010 συνεργάζεται με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας, ως εκπαιδεύτρια φοιτητών, καθώς με το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. πραγματοποιώντας συμβουλευτική με ομάδες γονέων.

Go to Top