Πασχαλία Αστερινού

Η Πασχαλία Αστερινού είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, απόφοιτος του βυζαντινού νεοελληνικού τμήματος.

Go to Top